Hezekiah.hu Nyitólap |  Irodalom |  Ezo |  Letöltések, háttérképek |  Képeslapküldő |  Cikkek |  Online játékok


Számmisztika
Ásványok
Mandala
A Hurrikán Szívében
könyvrészlet


Numerológia - Számmisztika

Az elkövetkezőekben a számmisztikával, e több ezer éves tudományággal foglalkozunk egy kicsit. Ehhez egy programot is segítségül hívhatunk a Numerology-t, mely mentesít a számítások elvégzésétől. Itt négyféle adatot számolunk ki, melyekhez rövid szöveges értékelést is kapunk. Ezt a programot le is töltheti erről a honlapról.
Numerology 1.02 - 2010. február 23.

numerologia

Numerology software, Google Translate version, english
Numerology 1.02 - 2012
Download English Google Translate version
Természetesen az eredményül kapott sorok csak iránymutató gondolatok, hiszen teljes mértékben nem használjuk most ki a számok misztifikus erejét, de a rövid jellemzésen való gondolkodás és elmélyülés így is közelebb vihet bennünket Önvalónk megismeréséhez.
Lássuk akkor, mi az, amit megvizsgálunk a program segítségével!

BELSő SZEMÉLYISÉG

Belső személyiség, avagy a Belső Én jellemzése, melyet a születésünkkor kapott nevünk magánhangzóihoz rendelt számértékekből kapunk meg.

KÜLSő SZEMÉLYISÉG

Külső személyiségünket azok a tulajdonságok jellemzik, amelyeket a külvilág érzékel, ahogyan mások látják azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mit mutatunk magunkból. Ezt is a születéskor kapott nevünk betűihez rendelt számértékekből határozzuk meg, de itt a mássalhangzók jutnak szerephez.

SZEMÉLYES ÉV

A számmisztika az asztrológia testvértudománya, több ezer éves megfigyelés alapján működik. Születésünk pillanatában - mely életünk legfontosabb része - az akkor uralkodó földi vibrációk határozzák meg életutunkat. Az ember élete során kilenc periódusos ciklusokban fejlődik (a kilenc számjegy a világmindenséget jellemzi), s ez a fejlődés vonatkozik úgy a földrészekre, országokra, népcsoportokra, mint magára az emberre. Életünk minden egyes éve egy fejlődési szakasz része. Pontosabb információt arról, hogy éppen hol járunk a fejlődés útján, úgy kaphatunk, ha kiszámítjuk saját személyes évünket. Ehhez születési hónapunknak, s születésünk napjának számjegyeire lesz szükség, valamint annak az évnek a számjegyeire, melyre kíváncsiak vagyunk. Ezeket a számokat összeadjuk, s egy számjegyre redukáljuk.

ÉLETÚT

A számok misztikus jelentése évszázadok óta ismert. Életutunk számát úgy kapjuk meg, ha születési évünk, hónapunk és napunk számát összeadjuk, majd egy számjegyre redukáljuk. Kivételt teszünk azonban a 11-es és a 22-es számmal. Ezek úgynevezett mesterszámok.


És ami a programban nem szerepel:

CHEIRO rendszere és születésünk napja

1
Az 1-es szám a Napot jelenti. ő a legfőbb, a kezdet. Minden élet alapja a Földön a Nap, éppen így az összes szám alapja az egy. Ez a szám mindent képvisel, ami egyedi, kreatív és pozitív. Aki ennek a számnak a befolyása alatt született, az munkájában alkotókész, leleményes, találékony. Nézetei erősen egyediek és határozottak. Az ilyen emberek egyéni vállalkozásaikban makacsok és határozottak.

Ez vonatkozik mindenkire, aki az 1-es szám jegyében született, így bármely hónap 1-ején, 10-edikén, 19-edikén, 28-adikán, de legfőképpen azokra, akik július 21. és augusztus 28. között születtek vagy pedig március 21. és április 28. között.

Az 1-es számú emberek ambiciózusak, nem szeretik a korlátozásokat, s bármi is legyen a szakmájuk, mindig kitűnnek benne. Vezetők kívánnak lenni és képesek megőrizni tekintélyüket. Elérik, hogy beosztottjaik tiszteljék őket, s fölnézzenek rájuk.
Legszerencsésebb nap a számukra a vasárnap és a hétfő, kiváltképp, ha az ő saját (születésnapi) számuk szintén erre a napra esik. Még figyelembe kell venni a felcserélhető számaikat is, amikkel együtt már igazán sok szerencsésnek mondható napjuk van: minden hónapban a 2., 4., 7., 11., 13., 16., 20., 22., 25., 29. és a 31.
Szerencsés színeik az arany, a sárga és a borz összes árnyalatai egészen az aranybarnáig.
Szerencsés ékszerek, amiket érdemes viselniük vagy otthonukban tartani belőlük: A topáz, a borostyán, a sárga gyémánt és minden sárgás színű kő.

2
A 2-es szám a Holdat jelképezi. Birtokolja a Nap (1) feminin (nőies) tulajdonságait. Ez az oka, hogy karakterük különbözősége ellenére rezgéseik harmóniában vannak egymással, s felcserélhető számokként tarthatjuk őket számon.

A hozzá tartozó emberek gyengéd természetűek, nagy a képzelőerejük, jó a művészi érzékük és nagyon romantikusak. ők is leleményesek, de nem olyan erősen törekszenek ötleteik megvalósítására, mint az 1-esek. Tulajdonságaik inkább érzelmi és szellemi síkon, s nem annyira a fizikai világban nyilvánulnak meg.
Fő hibáik, amik ellen védekezniük kell: a nyugtalanság és az izgatottság, a kitartás hiánya terveik és elképzeléseik megvalósítása során, valamint az önbizalom hiánya (ezért is nem eléggé kitartóak). Hajlanak rá, hogy túlérzékenyek legyenek, és túl könnyen válnak melankolikussá és csüggedtté, ha környezetük kellemetlen vagy kevés szeretetet kapnak.

A 2-es szám jegyében született mindenki, aki bármely hónap 2-odikán, 11-edikén, 20-adikán vagy 29-edikén jött a világra, de jellegzetességük sokkal jobban érvényesül, ha június 20. és július 27. között, a Hold Házának nevezet időszakban születtek.

Szerencsés napjuk a vasárnap, a hétfő és a péntek, s az egyeshez és a ketteshez tartozó napok: 1., 2., 4., 7., 10., 11., 13., 16., 19., 20., 22., 25., 28., 29. és a 31. Itt is van bőven választék, hogy mikor érdemes egy fontos dolognak nekiállni.
Szerencsés színei a zöld összes árnyalata a legsötétebbtől a legvilágosabbig, a krémszín és a fehér. Azonban kerülniük kell minden sötét színt, különösen a feketét, a bíbort és a sötétvöröst. Ezek ugyanis fokozhatják depresszióra való hajlamukat.
Szerencsés drágaköveik és ékszereik az igazgyöngyök, a holdkövek, és mindenféle halványzöld kövek, illetve a jádé.

3
A 3-as a Jupiternek megfelelő szám, a 6-tal és a 9-cel van rokonságban. Azokkal van kapcsolatban, akik bármely hónap 3-adikán, 12-edikén 21-edikén vagy 30-adikán születtek. Még nagyobb a jelentősége a 3-as számnak február 19-től március 27-ig, vagy november 21-től december 27-ig.

A 3-as számú emberek kifejezetten ambiciózusak, sohasem elégednek meg alárendelt pozíciókkal. Céljuk, hogy kiemelkedjenek a világban, s uralomra és tekintélyre tegyenek szert mások fölött. Ha egy tekintélyt képviselő személy utasítja őket, akkor kiválóan hajtják végre a parancsokat. Szeretik a rendet és fegyelmet mindenben, szívesen segítenek, de ragaszkodnak hozzá, hogy az ő rendelkezéseiknek mások engedelmeskedjenek.
Gyakran kerülnek a legmagasabb pozíciókba bármely szakmában. Elsősorban a hadseregben, a tengerészetnél, a kormányzatban jutnak tekintélyes posztokhoz, de az életben bárhol lehetséges ez, ahol a megbízhatóság és a felelősségteljesség alapkövetelménynek számít.
Hibájuk, hogy hajlanak a diktátori viselkedésre, hogy megszabják a törvényt mások számára, és túlzottan ragaszkodnak saját elképzeléseik megvalósításához. Rendkívül büszkék, nem szeretnek bármilyen módon lekötelezve lenni másoknak.
Függetlenségvágyóak, s a legcsekélyebb korlátozás is feldühíti őket. Azokkal vannak inkább összhangban, akik az ő saját számuk vagy a 6 és a 9 befolyása alatt születtek.
Szerencsés napjuk a csütörtök, a péntek és a kedd, ezek közül a csütörtök a legjelentősebb. Szerencsés színeik a mályvaszín, a viola, a bíbor. Ezen kívül másodlagos színként kedvező számukra a kék, a karmazsin és a rózsaszín valamennyi árnyalata.
Szerencsekövük az ametiszt, amiből jó, ha mindig hordanak egyet maguknál.

4
Az Uránusz bolygót jelképezi a 4-es. Határozott, saját, egyedi jellemmel bíró emberek, akik mindenki máséval ellentétes nézőpontból képesek a világra tekinteni. A vitákban mindig az ellentétes oldalra állnak, bár nem akarnak veszekedni, mégis kiváltják az ellenkezést és sajnos sok ellenséget szereznek maguknak.
Különös nézeteket vallanak mindenről, ami eléjük kerül. Ösztönösen lázadnak a szabályok és rendelkezések ellen, és ha kedvük szerint cselekedhetnek, akkor felfordítják a dolgok menetét, akár egész államok rendjét is. Gyakran lázadnak fel az alkotmányos tekintély ellen, és állítanak fel új szabályokat éppúgy a magán- és a közéletben is. A szociális reformokhoz vonzódnak, bajban mindig lehet számítani a segítségükre.
Jó tulajdonságaik ellenére nem könnyű nekik barátokat szerezni, ugyanis nagyon függetlenségvágyóak. Úgy tűnik, leginkább az 1,2,7 és a 8-as számok jegyében született emberekhez vonzódnak.
Fő hibájuk, hogy nagyon feszültek és túlérzékenyek, érzéseikben nagyon sebezhetőek és hajlamosak rá, hogy magányosnak és elszigeteltnek érezzék magukat.

A 4-es számhoz tartoznak mindazok, akik bármely hónap 4-edikén, 13-adikán, 22-edikén, vagy 31-edikén születtek, s egyéniségük még erőteljesebben megnyilatkozik, ha június 21. és július 27., vagy július 21. és augusztus vége között jöttek a világra.

Szerencsés nap számukra a szombat, vasárnap és a hétfő. Szerencsés színeik azok, amik elektrikus színek. Az "elektromos kék" és a szürke tűnik a leginkább jónak.
Szerencsés drágakövük a zafír, minden árnyalatában.

5
A Merkúr bolygót az 5-ösképviseli. Hozzá tartoznak azok, akik 5-ödikén, 14-ediként és 23-adikán születtek, de tulajdonságaik még erősebben megnyilvánulnak, ha május 21. és június 27., illetve augusztus 21. és szeptember 27. között látták meg a napvilágot.

Könnyen ismerkednek, gond nélkül szereznek barátokat. Rendkívüli szellemi feszültségben élnek, ennek következtében felőrlik az idegeiket. Ha nincs izgalom az életükben, akkor csinálnak maguknak. Gyorsan gondolkodnak és döntenek, cselekedeteikben impulzívak. Nem nekik való a fárasztó fizikai munka. Jó érzékük van ahhoz, hogy új találmányokkal és ötletekkel pénzt keressenek. Született spekulánsok, hajlamosak a tőzsdei tranzakciókra.
Rendkívülien rugalmas a jellemük, ami átcsaphat ingatagságba és csapongásba is. Gyorsan magukhoz térnek a legsúlyosabb csapás után is, semmi sem érinti meg őket igazán.
Szerencsés napjuk a szerda és a péntek, különösen, ha saját számuk egybeesik ezekkel. Szerencsés színeik a világosszürke, a fehér és mindenféle csillogó anyag. Arra kell törekedniük, hogy gyakran viseljenek világos színeket, s a sötét árnyalatokat kerüljék el, amikor csak lehetséges.
Szerencsés drágakövük a gyémánt és mindenféle csillogó-villogó dolog, az ezüst- és a platinadíszek.

6
A Vénusz bolygó uralma alá tartozik a 6-os. Azoknak a születési számuk, akik bármely hónap 6-odikán, 15-ödikén, 24-edikén születtek, és különösen befolyásolja azokat, akik április 20. és május 20., illetve szeptember 21. és október 27. között születtek.

Rendkívüli vonzerővel rendelkeznek, alárendeltjeik szeretik, sőt, gyakran imádják őket. Nagyon határozottak terveik véghezvitelében és valóban csökönyösek, kivéve, ha ők maguk kezdenek mélyen ragaszkodni valakihez. Ilyenkor szeretteik hűséges rabszolgáivá válnak.
Szeretik a szép dolgokat, az ő otthonuk van a legművészibben berendezve. Kedvelik a színek gazdagságát, a festményeket, szobrokat és a zenét, de mindenben elsősorban a harmóniát. Ha jómódúak, akkor igen bőkezűen támogatják a művészetet, és a művészeket. Ki nem állhatják a viszályt és a féltékenységet (bár ők maguk ezt sokszor kiprovokálják).
Szerencsés napjaik a kedd, a csütörtök és a péntek. Szerencsés színt nehéz megállapítani, talán a sárgás és az arany árnyalatok illenek a leginkább hozzájuk.
Szerencsés drágakövük speciálisan a türkiz, és a smaragdok.

7
A Neptunusz bolygóhoz tartozik a 7-es, és azokat képviseli, akik bármely hónap 7-edikén, 16-odikán vagy 25-ödikén születtek, s azokat befolyásolja leginkább, akik június 21. és július 27. között születtek.
Jól megférnek a 2-es számhoz tartozó emberekkel, akik 2-odikán, 11-edikén, 20-adikán vagy 29-edikén jöttek világra.
A 7-es számhoz tartozó emberek függetlenek, eredetiek, nagyon sajátos egyéniséggel. Szívből szeretik a változást, az utazást. Ha tehetik, szívesen látogatnak meg idegen földeket és érdeklődnek távoli országok ügyei iránt. Gyakran kiváló írókká, festőkké és költőkké fejlődnek, de bármivel is foglalkoznak, előbb vagy utóbb megmutatkozik a sajátos stílusuk, filozofikus életszemléletük, amely kihat minden művükre.
Keveset törődnek az élet anyagi oldalával, mégis gyakran meggazdagodnak eredeti, intuitív üzleti elképzeléseik vagy ötleteik segítségével, de vagyonukból jelentős részt áldoznak jótékony célokra. Szükségük van egy racionális beállítottságú családtagra, nehogy az élet vihara vagy mások rosszindulata miatt elsodorja őket az élet.
Sajátos hozzáállásuk van a valláshoz, nem szeretik a kitaposott utat ezen a téren, inkább alkotnak maguknak egy saját vallást. Ez mindig a képzeletre és a titokzatosságra alapul.
Szerencsés napjaik a vasárnap és a hétfő, éppen úgy, mint a 2-es számhoz tartozóknak. Szerencsés színek a zöld valamennyi árnyalata, a halvány színek, a fehér és a sárga. Kerülniük kellene a kimondottan sötét színeket.
Szerencsés drágaköveik a holdkövek, a macskaszemek és az igazgyöngyök.

8
A Szaturnusz bolygóhoz tartozik a 8-as. A nyolcast az emberi igazságszolgáltatás szimbólumának nevezik az okkult tudományokban.
Befolyásolja mindazokat, akik bármely hónap 8-adikán, 17-edikén vagy 26-odikán születtek. Még erősebb a hatása, ha december 21. és február 26. között született valaki.

Ezeket az embereket gyakran félreértik, talán ez az oka, hogy szívük mélyén magányosnak érzik magukat. Mély és nagyon intenzív természetük van, s roppant erős egyéniségük. Rendszerint jelentős szerepet játszanak az élet színpadán. Bármilyen ügyet tesznek magukévá, megkísérlik azt minden érveléssel vagy ellenkezéssel szemben diadalra juttatni. Sokszor ridegnek és tartózkodónak tűnnek, bár valójában meleg szívvel fordulnak az elnyomottak felé, de titkolják érzéseiket. Nagy sikereik vagy nagy kudarcaik vannak, számukra nem létezik arany középút. Ha becsvágyók, akkor általában nagy felelősséggel járó állást vállalnak, ami részükről önfeláldozással jár.
Az alacsonyabb erkölcsiséggel rendelkező 8-as szám alá tartozó egyének általában konfliktusba kerülnek az emberi igazságszolgáltatással és tragikus véget ér életük.
Szerencsés színeik a sötétszürke, fekete, sötétkék és a bíbor minden árnyalata. Ha világos színekbe öltözködnek, félszegnek tűnnek, és olyan benyomást keltenek, mintha nem lenne velük rendben valami. Szerencsés napjaik a szombat, vasárnap és a hétfő.
Szerencsét hozó köveik az ametiszt és a sötét árnyalatú zafír, valamint a fekete gyöngy vagy a fekete gyémánt.

9
A Mars bolygóhoz tartozik a 9-es. Uralma alá tartozik bármely hónap 9. 18. és 27. napja, de a március 21. és április 26. közötti időszak is.

A 9-es szám az erő, energia, a pusztítás és a háború szimbóluma. A mindennapi életben erőt, becsvágyat, uralkodást és vezetést jelent. A vasat képviseli, amiből a harci eszközeink is készülnek.
Ezek az emberek életük minden vállalkozásában küzdőknek mutatkoznak. Ifjúságuk nehéznek bizonyul, de általában szilárdságuk, erős akaratuk és elszántásuk segítségével végül sikeressé válnak. Hirtelen vérmérsékletűek, impulzívak és a maguk urai akarnak lenni.
Ha a 9-es szám az általánosságnál jobban uralkodóvá válik életük dátumaiban és eseményeiben, akkor hajlamossá válnak, hogy viszályt szítsanak, s sok ellenséget szerezzenek maguknak. Ilyenkor nagy az esélyük a megsebesülésre vagy a háborús sérülésekbe való belehalásra.
Nagyon bátrak, és remek katonákká vagy vezetőkké válnak, bármely olyan ügyben, amit magukévá tettek. Veszélynek leginkább a saját vakmerőségük miatt vannak kitéve. Különös hajlamuk van arra, hogy tűzzel vagy robbanással kapcsolatos sérüléseket szerezzenek maguknak.
Nem viselik el a kritikát, s ha elégedetlenek az élettel, akkor is saját magukról jó véleménnyel vannak. Nem tűrnek beleszólást terveikbe. Szeretik, sőt elvárják, hogy felnézzenek rájuk és egyértelmű, hogy ők akarnak a ház urai lenni.
Nagyon tehetségesek a szervezésben, de ha nem ellenőrzik magukat, akkor szétesnek a dolgok körülöttük túlzott mértékű kapkodásuk miatt.
A szeretetért és a kedvességért szinte mindenre képesek, és belőlük lehet a legnagyobb bolondot csinálni, ha valaki az ujja köré csavarja őket.
Tulajdonképpen szerencsés dolog a 9-es szám alatt születni, csakhogy az egyénnek uralkodnia kell magán, nem engedheti, hogy a vérmérséklete és az erőszakosságra való hajlama irányítsa, s ezek elsodorják.
Szerencsés színei a karmazsin és a vörös összes árnyalata és a rózsaszín árnyalatok. Szerencsés napjuk a kedd, a csütörtök és a péntek.
Szerencsét hozó kövük a rubin, a gránát és a vérkő, ezek valamelyikét jó a testükön viselni.Irodalom - Ezo - Letöltés - Galéria - Hattrick - Képeslapküldő - Jászapáti - Szív Virága - hezekiah.hu
www.hezekiah.hu RSS

A honlapról / Kapcsolat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem
(c) www.hezekiah.hu 2006-2011. Minden jog fenntartva!